Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Warande (Flanders Treasures)
1. Contactgegevens van Flanders Treasures
Flanders Treasures (Verhaverbeke Filip) Veurnseweg 525
8906 Elverdinge Ieper
BTW-nummer: BE0551.921.486. Hierna “ De Warande” genoemd
2. De reservatie in de eetplaats van De Warande, door een fysieke of rechtspersoon, via de website of op enige andere wijze, betekent de volledige aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik op de website geraadpleegd worden en hebben indien nodig voorrang op enige andere versie alsook op eigen aankoop of andere voorwaarden van de klant.
3. Een reservatie voor een maaltijd bij De Warande is pas geldig nadat u onze algemene voorwaarden gelezen en aanvaard heeft.
4. Een reservatie is pas geldig nadat ze aanvaard of bevestigd werd, via mail, door De Warande. Het bewijs van deze bevestiging is de antwoord- mail van De Warande.
5. Behoudens een specifieke overeenkomsten en / of een uitdrukkelijke bevestiging van een reservatie door De Warande zijn alle prijzen op de prijslijst onderhevig aan schommelingen afhankelijk van de marktprijzen van de basis ingrediëten en worden zij enkel ter informatie meegedeeld.
6. Dranken die tijdens de maaltijd geconsumeerd worden maar die niet op de reservatiebon vermeld staan, worden aan de à la carte prijs aangerekend. Evenals de geconsumeerde dranken die de gereserveerde hoeveelheid drank overschreijden.
7. De tafels blijven door De Warande gereserveerd tot een half uur na het startuur vermeld op order bevestiging. Bij aankomst na dit tijdstip, worden de tafels opgesteld voor andere klanten en wordt de groep van de aanvrager geplaatst volgens de mogelijkheden van het ogenblik waarbij de groep eventueel kan gesplitst worden in verschillende delen.
8. Een aanwjizing van de reservatie (datum, uur, aantal personen, aantal maaltijden enz.) dient steeds zo snel mogelijk aan de Warande meegedeeld te worden en door De Warande bevestigd te worden. De wijzeging, gedeeltelijke of volledige annulatie van een reservatie zonder reservatiekosten dient steed gemeld te worden via mail info@dewarande.net of dewarande15@gmail.com Minstens 4 uur voor

het afgesproken aankomstuur van de groep of personen. Ingeval van
gedeeltelijke of volledige annulatie binnen deze termijnvan 4 uur, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onmiddelijke reservatiekosten verschuldigd ten belope van 50% van de totale kostsom (BTW inbegrepen) van de bestelde niet genuttigde maaltijden. Het zelfdegeldt voor bevestigde à la carte reservaties, d.w.z. zonder vooraf bepaald menu voor 1 persoon of meer. In dit geval wordt een forfaitair minnimum van 25€ (btw inbegrepen) per niet genuttigde maaltijd aangerekend.
9. De Warande kan er niet van beschuldigd worden zijn plicht niet na te komen wanneer het restaurant zich niet houdt aan een bevestigde reservatie ingeval van overmacht, i.e. ten gevolge van enige gebeurtenis buiten zijn wil. Met name ingeval van een algemene sectoriële staking, brand, terrorisme of een andere niet nader genoemde oorzaak. In dat geval worden eventuele voorschotten terug betaald.
10.Enkel de handelsrechtbank van Ieper is bevoegd voor eventuele geschillen.